slider

DOELGERICHT, PRAGMATISCH

Vanuit Go2Go wordt interim management verricht voor opdracht- gevers, waar vanuit financiële vraagstukken behoefte is aan structuur en informatiekunde. Deze activiteiten vinden veelal plaats in samenwerking met of in opdracht van registeraccountants of juristen.

Go2Go werkt eenvoudig en doelgericht. Doelgerichtheid gaat boven conformisme en bestaande procedures. Als er problemen zijn en/of de voortgang stagneert, wordt een pragmatische oplossing gezocht die niet altijd overeenkomt met de heersende opvattingen, maar waarmee de uiteindelijke doelstelling wordt bereikt.

VERTROUWEN VOOROP

Tijdens een interim-traject ontstaat intensieve kennis van de organisatie, wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen. Hierdoor komt het voor dat Go2Go na een traject structureel activiteiten binnen een organisatie blijft verzorgen.

Wanneer u Go2Go inschakelt bent u van een hoop besognes af. Go2Go zorgt voor persoongerichte interim management en projectleiding. Ook bij langlopende schadeclaims en juridische kwesties. De open houding en toewijding geeft ruimte om inhoudelijk advies te geven, maar ook voor feedback.

Contact

Go2Go Interim Management

Capellalaan 133

2123 JM Hoofddorp

T: +31 71 2048045

M: info@go2go.nl